Onze experts Taxatie offerte Vacatures bekijken
branches lengkeek

Bouwkundige vooropname

Een bouwkundige vooropname is een essentiële stap in het bouwproces, alvorens de (bouw)werkzaamheden dient de huidige staat van een gebouw/object te worden gedocumenteerd (0-meting). Deze opname wordt uitgevoerd om eventuele gebreken die al aanwezig waren vóór de werkzaamheden vast te stellen. Hierdoor kan worden voorkomen dat er later discussie ontstaat over wie verantwoordelijk is voor de eventuele schade die tijdens de werkzaamheden zouden kunnen ontstaan

 

Voorkom discussies over schade met een bouwkundige vooropname.

Offerte aanvragen Neem contact op

 

Waarom is een bouwkundige vooropname belangrijk?

Bij bouw/sloopactiviteiten en of bemalingswerkzaamheden bestaat er een reële kans dat er schade aan omliggende objecten/woningen wordt veroorzaakt. Omdat Nederland een dichtbebouwd land is, is dit een veelvoorkomend probleem. Als opdrachtgever/aannemer is het dan aannemelijk dat u verantwoordelijk wordt gesteld.

Het is erg tijdrovend om naderhand te bepalen of eventuele schade wel of niet door de bouwactiviteit is veroorzaakt. Hierbij geeft een bouwkundige vooropname direct duidelijkheid!

De inspecteurs van Lengkeek zijn gespecialiseerd in een bouwkundige vooropname. De bouwkundige kwaliteit van het gebied wordt vooraf in kaart gebracht, eventueel aanwezige gebreken en scheurvorming worden gerapporteerd en vastgelegd. Lengkeek verzorgt ook hoogte- trillingsmetingen- geluidsmetingen en voeren wij klacht en claimregistratie uit.

Goed om te weten; Lengkeek kan naast een bouwkundige opname ook schadevaststellingen verzorgen, ook de opnames deponeren bij notaris behoort tot de mogelijkheden.

 

Wat gebeurt er en wat wordt er opgenomen tijdens een bouwkundige vooropname?

Een bouwkundige vooropname wordt meestal uitgevoerd door een “bouwkundig” inspecteur. De inspecteur zal het gebouw/object zorgvuldig inspecteren en documenteren. Tijdens de inspectie zal de inspecteur letten op allerlei mogelijke gebreken, zoals bv. scheuren in wanden, plafonds en vloeren, klemmende deuren, hol tegelwerk, scheefstand etc.

De inspecteur maakt foto’s van de eventuele gebreken. Deze foto’s worden later opgenomen in het bouwkundig vooropnamerapport/nulmeting, tevens zullen relevante informatie aan het rapport worden toegevoegd

 

Een essentiële stap 

Een bouwkundige vooropname is een essentiële stap in het bouwproces. Door de huidige staat van een gebouw nauwkeurig te documenteren, hierdoor kan het bouwproces soepeler verlopen en kunnen er kosten worden bespaard. Een bouwkundig vooropnamerapport is een belangrijk document dat een overzicht biedt van de staat van het gebouw voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Het bevat informatie die tijdens de bouwkundige vooropname is verzameld en kan worden gebruikt als bewijsmateriaal bij eventuele discussies over schade of gebreken die tijdens de werkzaamheden zouden kunnen ontstaan.

 

De kwaliteitsnormen van Lengkeek

Onze inspecteurs staan ingeschreven bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Hierdoor voldoet de bouwkundige opname van Lengkeek altijd aan de uitgangspunten van het NIVRE.

Lengkeek heeft ruim 30 jaar ervaring in het uitvoeren van bouwkundige vooropnames. Wij zijn een open, transparante organisatie en hebben landelijke dekking. Bij het uitvoeren van iedere opdracht wordt door onze inspecteurs alle aanwezige kennis en kunde volledig benut. Ook verzorgen wij hoogte- en trillingsmetingen en voeren wij klacht- en claimregistratie uit.

Goed om te weten: onze organisatie kan naast een bouwkundige opname ook schadevaststellingen verzorgen.

 

Meer informatie?

Ook interesse in een bouwkundige vooropname? Of wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan contact op met ons via +31885540090 of BO@lengkeek.nl.