Onze experts Taxatie offerte Vacatures bekijken
branches lengkeek

NIVRE

Wij zijn trots dat een groot deel van onze Experts behoren tot het NIVRE. Hiermee behoren zij tot de top van de Expertise branche. Wij werken dan ook alleen met professionals die door continue educatie altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Het NIVRE (Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts ) is een stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteiten van de beroepsuitoefening van deskundigen op het terrein van schadevaststelling en verwante deskundigheden. Daarnaast is het een platform en aanspreekpunt voor overleg tussen expertise-, inspectie- en taxatiebureaus en alle voor hen relevante partijen:

Nederlands Instituut van Register Experts

Over het NIVRE

Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden.

Als onafhankelijk instituut van schadeprofessionals staat het NIVRE voor een objectieve en eerlijke schadevaststelling voor iedereen. Ook als belangen uit elkaar lopen waken wij over een integer, rechtvaardig proces. Zodat iedereen in vertrouwen weer verder kan. Het NIVRE en de experts – als baken bij schade gisteren vandaag en morgen. Bij het NIVRE geloven wij dat iedereen in het schadeproces, van betrokkene tot verzekeraar, vanuit maatschappelijk oogpunt recht heeft op een objectieve & professionele behandeling. Waarbij de oplossing van de schade altijd transparant & integer moet zijn voor alle betrokken partijen.

De ingeschrevenen mogen afhankelijk van het vakgebied, de beschermde titel(s) NIVRE-re’ NIVRE-rr, NIVRE- rd, of ‘rcf’ voeren. Het beeldmerk van het NIVRE is uitsluitend te voeren door NIVRE zelf of bij de Kamer aangesloten organisaties. In het Register staan experts met verschillende achtergronden, zoals experts die in loondienst zijn bij een verzekeringsmaatschappij, zelfstandige experts of experts die verbonden zijn aan een expertisebureau, maar ook zogeheten contra-experts en belangenbehartigers.

Lees hier meer over het NIVRE